تقویم و مناسبت ها
ساعت
تشکیلات و کارکنان

1- علیرضا رضابخش            سرپرست دفتر معاونت امور عمرانی               

2- مصطفی عبدی               کارشناس خبر حوزه معاونت امور عمرانی

تلفن تماس دفتر : 31620496-31620111-36565163

فاكس:36565275

دفتر معاونت عمرانی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد